SPF1017 специализирано съоръжение за стрийт фитнес и кросфит

SPF1017 СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА СТРИЙТ ФИТНЕС И КРОСФИТ, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ: 2 БР. ЛОСТА НА РАЗЛИЧНИ
ВИСОЧИНИ, ШВЕДСКА СТЕНА, МАЙМУНСКА СТЪЛБА, ДВОЙНА УСПОРЕДКА, ВЪЖЕ ЗА КАТЕРЕНЕ, УСПОРЕДНИ РЪКОХВАТКИ, РЪКОХВАТКИ С ТОПКИ, СТОЙКА ЗА МЕДИЦИНСКА ТОПКА И БАРАБАН ЗА БАЛАНС И СИЛА, ХЮМЪН ФЛАГ И СТОЙКА ЗА ПРЕПЛИТАНЕ НА ВЪЖЕ

Размери на съоръжението: 4,959 х 3,293 м

Възрастова група: За възрастни и деца над 14 години