E200A – Eridu 200 конструкция за открит паркур парк

E200A специализирана тренировъчна конструкция за открит паркур парк.

Предназначение: Комбинирана система за практикуване на ПАРКУР

Оптимални размери: 200 м2
Брой стойки: 42+
Възрастова група: 15+

Категория: