E115A – Eridu 115 конструкция за открит паркур парк

E115A специализирана тренировъчна конструкция за открит паркур парк.

Предназначение: Укрепване, разтягане, фитнес, баланс и динамични трикове

Оптимални размери: 115 м2
Брой стойки: 30+
Възрастова група: 15+

Категория: