E100A – Eridu 100 конструкция за открит паркур парк

E100A специализирана тренировъчна конструкция за открит паркур парк.

Предназначение: Укрепване, разтягане, фитнес, баланс и динамични трикове

Оптимални размери: 100 м2
Брой стойки: 20+
Възрастова група: 15+

Категория: