• SPF1003 – конструкция за стрийт фитнес

  • SPF1002 – конструкция за стрийт фитнес

  • SPF1004 – конструкция за стрийт фитнес