• SPF2004 тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2007 тренировъчан конструкция за стрийт фитнес и кросфит

 • SPF308A комбинирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF309 комбинирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF310 специализирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF311 специализирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF300 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF301 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF302 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF303 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF304 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF305 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF306 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF307 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF308 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF1001 – конструкция за стрийт фитнес