• SPF008 комбинирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF1005 комбинирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF1007 специализирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF1008 специализирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF1010 специализирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF1014 специализирано съоръжение за стрийт фитнес

 • SPF1015 специализирано съоръжение за стрийт фитнес с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF1015а специализирано съоръжение за стрийт фитнес с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF1016 специализирано съоръжение за стрийт фитнес и кросфит

 • SPF1017 специализирано съоръжение за стрийт фитнес и кросфит

 • SPF1018 специализирано съоръжение за стрийт фитнес с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF1019 специализирано съоръжение за стрийт фитнес с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2000SC тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2001SC тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2002SC тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2003 тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири