• SPF300 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF301 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF302 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF303 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF304 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF305 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF306 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF307 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF308 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF1001 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF1003 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF1002 – конструкция за стрийт фитнес

 • SPF1004 – конструкция за стрийт фитнес