• SPF1011 специализирано съоръжение за кросфит

 • Placeholder

  SPF1013 специализирано съоръжение за кросфит

 • SPF1016 специализирано съоръжение за стрийт фитнес и кросфит

 • SPF1017 специализирано съоръжение за стрийт фитнес и кросфит

 • SPF2000SC тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2001SC тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2002SC тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2003 тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2004 тренировъчна конструкция за стрийт фитнес и кросфит с възможност за провеждане на състезания и турнири

 • SPF2005 тренировъчна конструкция за кросфит

 • SPF2006 тренировъчна конструкция за кросфит

 • SPF2006 тренировъчна конструкция за кросфит

 • SPF2007 тренировъчан конструкция за стрийт фитнес и кросфит

 • Кросфит съоръжения