Хората с параплегия:

– имат силни раменни и гръдни мускули от използването на инвалидната количка. Следователно противоположните мускули, като горните гръбни мускули и мускулите при плешките, са слаби;
– имат болки в рамената, ръцете и китките от употребата на инвалидната количка;
– с оглед на слабостта на екстензионните коремни и гръбни мускули има недостатъчност на чревните функции. Следователно трябва да се работи върху предните, задните и страничните коремни мускули;
– едно от неизбежните усложнения при контузия на гръбначния мозък (SCI) е остеопороза, която се появява главно в таза и долните крайници;
– за да запазят независимостта си трябва да предпазват горния край мускули, следователно те трябва да извършват упражнения за сила и разтягане.

  • EFE51 – фитнес уред за подсилване на ръцете

  • EFE52 – фитнес уред за засилване на концентрация и фокус

  • EFE54 – фитнес уред за свиване

  • фитнес уред за укрепване на гръден кош и трицепс

    EFE55 – фитнес уред за укрепване на гръден кош и трицепс

  • EFE56 – ергометър