Хората с параплегия:

– имат силни раменни и гръдни мускули от използването на инвалидната количка. Следователно противоположните мускули, като горните гръбни мускули и мускулите при плешките, са слаби;
– имат болки в рамената, ръцете и китките от употребата на инвалидната количка;
– с оглед на слабостта на екстензионните коремни и гръбни мускули има недостатъчност на чревните функции. Следователно трябва да се работи върху предните, задните и страничните коремни мускули;
– едно от неизбежните усложнения при контузия на гръбначния мозък (SCI) е остеопороза, която се появява главно в таза и долните крайници;
– за да запазят независимостта си трябва да предпазват горния край мускули, следователно те трябва да извършват упражнения за сила и разтягане.

 • SPF2008 тренировъчна конструкция за хора с увреждания

 • SPF2009 тренировъчна конструкция за хора с увреждания

 • SPF2010 тренировъчна конструкция за хора с увреждания

 • SPF2011 тренировъчна конструкция за хора с увреждания

 • SPF2012 тренировъчна конструкция за хора с увреждания успоредка

 • SPF2013 тренировъчна конструкция за хора с увреждания

 • EFE51 – фитнес уред за подсилване на ръцете

 • EFE52 – фитнес уред за засилване на концентрация и фокус

 • EFE54 – фитнес уред за свиване

 • фитнес уред за укрепване на гръден кош и трицепс

  EFE55 – фитнес уред за укрепване на гръден кош и трицепс

 • EFE56 – ергометър